Upphandlingsanmodan

 

Beställare

Det ekonomiska ansvaret vid inkommen uppdragsanmodan ligger alltid hos uppdragsgivaren. Upphandlingsenheten förutsätter att du som kontaktperson är behörig att ge oss uppdraget och att det är förankrat, såväl ekonomiskt som behovsmässigt, hos prefekt eller motsvarande. Enheten för upphandling och inköp förutsätter också att tillstånd för verksamheten/anläggningen finns, där sådana krävs enligt lag och andra regelverk.

 

Omfattning

 

Förhandling enligt MBL (Gäller de upphandlingar där personal berörs t ex vid konkurrensutsättning av verksamhet)

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält