Webbpublicering

Vid Uppsala universitet finns två informationskanaler för publicering på webben, intern och extern webb. Vilken kanal som används beror på vilken målgrupp som ska ta del av informationen.

Extern webb - webbpublicering via InfoGlue

InfoGlue är Uppsala universitets system för att publicera information som riktar sig till en extern målgrupp. Det kan till exempel handla om utbildningar, pågående forskning och institutioners webbplatser.

Via IT-avdelningen finns ett avgiftsfritt webbpaket som innehåller en påbörjad webbplats, utbildning, manual och support. InfoGlue har en omfattande supportwebb, med tydliga steg-för-steg-anvisningar och filmer som beskriver arbetsgången. Det finns också utbildning att tillgå, i form av kurser och öppna webbstugor för både nya och erfarna redaktörer.

Läs mer om extern webb vid Uppsala universitet (länk till Medarbetarportalen)

Intern webb - webbpublicering via Medarbetarportalen

Medarbetarportalen – MP – är Uppsala universitets intranät. Här samlas all information om till exempel:

  • anställningsvillkor
  • semesterdagar
  • friskvård
  • arbetsmiljö
  • internutbildning.

Dessutom finns avdelningar för stöd och service för att till exempel kunna beställa varor och tjänster, boka lokaler och arrangera konferens.

I Medarbetarportalen finns två typer av samarbetsytor:

  • enhetsytor - samarbeta inom den organisatoriska enheten
  • gruppytor - samarbeta med vem som helst på universitetet och om vad som helst. (det kan vara i ett projekt eller tillsammans med anställda som delar ett gemensamt intresse)

Kontakt