Utskrifter

eduPrint är ett utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Med eduPrint skriver man ut, kopierar och skannar dokument och bilder. Studenter betalar för sina utskrifter själva, anställda faktureras i efterhand till sin institution.

Det finns två storlekar av skrivare i eduPrint. Den större modellen kan skriva ut i A3 och kan häfta, i övrigt är skrivarna likvärdiga. Vissa skrivare kan även ha sadelvikning och/eller hålslag, information om detta finns i så fall vid skrivaren.

OBS! eduPrint kan inte användas på UpUnet-S eller hemifrån. Du måste vara ansluten till universitetets fasta nätverk eller eduroam.

Guider och information om utskrifter, skanning m.m.

Kontakt

IT Servicedesk
018 – 471 4400 eller servicedesk@uu.se