Telefoni

Uppsala universitet driver all telefoniverksamhet i egen regi: telefonväxel, support av telefonitjänster, konferenssamtal med mera.

Uppsala universitets växel

För att allmänhet, anställda och studenter skall kunna komma i kontakt med rätt kompetens står universitetets telefonväxel till tjänst med erfarna telefonister och ett modernt system som lotsar dig rätt i universitets stora organisation.

Växeln hjälper till med att:

  • lägga in hänvisningar
  • vidarekoppla samtal
  • sätta upp telefonkonferenser
  • koppla utlandssamtal
  • vidarebefordra meddelanden.

Teleservice

Anställda vid Uppsala universitet har tillgång till en rad telefonitjänster inklusive mobila abonnemang, mobilt bredband samt en rad tilläggstjänster 

Teleservice hjälper dig med:

  • fast telefoni – beställning, guider och priser
  • mobil telefoni och datapaket – mobila tjänsteabonnemang, rekvirering, inställningar och priser 
  • tjänsteabonnemang för mobilt bredband
  • beställning/rekvirering av ny anknytning, flytt av anknytning, mobilabonnemang, mobilt bredband samt övriga tjänster.
  • felanmälan – av fast anknytning, mobila  abonnemang och bredband samt tilläggstjänster.

All information och alla manualer om telefoni

Kontakt

Telefon (Växeln):
018-471 00 00 (externt)
987 (internt)
E-post:    
vaxeln@uu.se

Telefon (Teleservice)  
018-471 44 00
E-post:   
teleservice@uadm.uu.se