Systemutveckling

IT-avdelningen sköter utveckling och förvaltning av flera centrala administrativa system vid universitetet, bland annat Studentportalen, Medarbetarportalen, utbildningsdatabasen  och katalog- och behörighetssystemet AKKA.

Enheten för Systemutveckling förvaltar och utvecklar även system för hantering av stipendier och kunskapsbanken och stödtelefonen Kvinnofridslinjen för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. 

Planta