Nätverk

IT-avdelningen administrerar Uppsala universitets centrala nätverk.

Universitetets datornät UpUnet

Alla studenter och anställda som har ett aktivt studentkonto eller anställdakonto vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet, kan använda datornätet UpUnet. 

Det trådlösa nätet eduroam

Eduroam är en världsomspännande tjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden.
Studenter, forskare och personal vid Uppsala universitet samt besökare från andra universitet och lärosäten kan använda eduroam för att nå internet. På samma sätt kan Uppsalas lärare och studenter använda Eduroam vid besök på andra universitet där detta nätverk är åtkomligt.

Guider för inställningar och för hur man kopplar upp sig på de olika näten med dator, smart telefon eller annan utrustning, finns på IT-avdelningens supportsidor och under Stöd och service i Medarbetarportalen.

Kontakt

E-post:
servicedesk@uu.se

Telefon:
018-471 4400

www.eduroam.org