Konto och inloggning

Uppsala universitet har ett gemensamt inloggningssystem. Genom detta kopplas inloggningar i olika applikationer till vårt gemensamma katalog- och behörighetssystem.

Gemensam webbinloggning gör det möjligt för en användare att logga in på flera webbaserade applikationer med en enda inloggning. Användaren känner igen inloggningssidan. Dessutom exponeras lösenordet endast för den gemensamma webbinloggningstjänsten.

Studenter och anställda hittar mer information om inloggning etc i Medarbetarportalen.

Kontakt

E-post:
servicedesk@uu.se

Telefon: 
018-471 4400