E-lärande

Den digitala tekniken öppnar nya pedagogiska möjligheter på Uppsala unniversitets campus och vid distanskurser. Vid IT-avdelningen arbetar vi med att sprida kunskap om hur IT kan användas i undervisning och i forskningsprojekt.

Vårt uppdrag är att:

  • ge pedagogiskt och tekniskt stöd till lärare som vill undervisa i den laborativa lärosalen
  • hålla kurser och seminarier om e-lärande
  • handleda och ge support kring system inom lärandeområdet
  • informera institutioner och enheter om universitetets IT-resurser
  • delta i utvecklingen av Studentportalen.

Vi ansvarar för system inom lärandeområdet som till exempel e-mötesverktyget Adobe Connect och Studentportalen och erbjuder utbildning, handledning och support. Vid IT-avdelningen arbetar även pedagogiska utvecklare med inriktning mot IT och lärande, för att stödja lärare och administratörer i deras arbete.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete med e-lärandefrågor.

Läs mer om Stöd för dig som undervisar (i Medarbetarportalen)

Kontakt

E-post:
servicedesk@uu.se

Telefon:
018-471 44 00