Back up- och datortjänster

IT-avdelningen sköter driften av flera centrala administrativa system vid universitetet, bland annat ekonomisystem, personalsystem och system för studieadministration.

IT-avdelningen tillhandahåller möjlighet att säkerhetskopiera data på universitetsmedarbetarnas datorer till universitetets centrala backupsystem, en personlig filarea kopplad till universitetets AD m.m.

Kontakt

E-post:
servicedesk@uu.se