E-post och kalender

Anställda

Anställda vid Uppsala universitet använder en gemensam tjänst för e-post och kalender. Tjänsten stödjer ett flertal e-postklienter och har också en bra webbmail.

Det är katalogansvariga vid institutioner eller motsvarande som lägger in personer i användarkatalogen AKKA. I och med det får anställda och övrigt verksamma, med konto i katalogen, automatiskt tillgång till e-post och kalender.

Sändlistor hanteras i universitetets e-postlisttjänst. Listor beställs av servicedesk@uu.se och kan adminstreras av beställaren.

Studenter

Alla studenter vid Uppsala universitet har en e-postadress. Det är en vidaresändningsadress. Via "Min profil" på det egna studentkontot anger du en vidaresändningsadress till en privat e-postadress.

Alla kan mejla till student-e-postadressen. E-posten skickas vidare till den angivna privata e-postadressen.

Det går också att skicka e-post med sin student-e-postadress som avsändare. Detta ställs in på olika sätt beroende på var du har ditt privata e-postkonto. Information om hur det görs finns hos din privata e-post-leverantör!