Selma drift och utveckling

IT- avdelningen vid Uppsala universitet sköter drift och vidareutveckling Fr de fyra lärosäten som använder systemet Selma, ett system för att hantera utbildningsinformation.