Filarea - vårt erbjudande

IT-avdelningen erbjuder filareatjänst enligt följande:

Utrustningen står placerad i för ändamålet avsedd serverhall med god säkerhet i form av tillträdesskydd, UPS:er, reservkraft, redundant kylning, brandsläckningssystem o.s.v. Servern består av två separata enheter, som jobbar tillsammans och kan uppgraderas var för sig, så att tjänsten inte behöver tas ner t.ex. för säkerhetsuppdatering. Data lagras i samma disksystem som universitetets administrativa system.

Lösningen innehåller en särskild snap shot-funktion, så att användare själva enkelt kan återta de senaste versionerna av filer som skrivits över eller kastats av misstag. Härigenom slipper man ifrån många normala fall av backupåterläsning i andra system. Femton procent av filytan är reserverad för denna funktionalitet och kan inte direkt användas för lagring.

Driften är bemannad under kontorstid. Användarfrågor som inte kan hanteras lokalt skickas till servicedesk@uu.se, 018-471 44 00. IT Servicedesks öppettider är vardagar 8-21 samt helger 14-17.30

Filarean är kopplad till universitetets AD. Grupper och liknande som finns definierat där kan användas för tillträdesskydd och annat även i filarean.

Som katastrofsäkring, för den händelse vi skulle drabbas av programvarufel som skriver sönder en hel filarea eller att disksystemet mot förmodan helt skulle haverera, hålls en aktuell kopia av innehållet i backupsystemet. Denna uppdateras med jämna mellanrum, vanligen en gång i veckan.

Som tilläggstjänst, för att kunna återställa filer längre tillbaka i tiden, rekommenderas en traditionell filbackup. Backuppolicy kan flexibelt anpassas till behoven hos varje filarea avseende lagringstid, antal versioner, m.m.