Tjänster

Här finner du information om de tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller för institutioner, anställda och studenter vid Uppsala universitet.

IT-avdelningen sköter driften av flera centrala administrativa system vid universitetet, bland annat ekonomisystemet, personalsystemet och studerandeadministrationen.

IT-avdelningen driver även en elektronisk katalog över universitetets anställda, universitetets centrala e-postserver samt andra centrala nättjänster, till exempel DNS och www-proxy.

Våra datorhallar erbjuder hög säkerhet mot intrång och brand, regelbunden säkerhetskopiering, bra kylning och avbrottsfri kraft som skydd vid strömavbrott. Vi tillhandahåller såväl ren serverdrift som applikationsdrift.

Teleservice ingår också i IT-avdelningens uppdrag.