Drift av Ladok

Uppsala universitet är driftcentral för det nationella studieadministrativa systemet Ladok. Applikationsdrift vid IT-avdelningen arbetar tillsammans med övrig datordrift med driftfrågor och support av systemet och kringliggande system.

På dessa sidor ger vi information till Ladok-ansvariga och IT-personal vid universitet och högskolor som vi sköter driften åt.

Ladokdriften

En huvuduppgift för IT-avdelningen är att se till att Ladok-systemet alltid är tillgängligt:

  • IT-avdelningens datorhallar är utrustade med avbrottsfri elkraft, klimatanläggning, inbrottsskydd, automatisk brandsläckning och passagekontrollsystem.

  • Vi säkerhetskopierar Ladok varje natt.

  • Uppdateringar och förändringar i databasen sker kontinuerligt.

IT-avdelningen sköter också vidareutvecklingen av ett flertal program som har kontakt med olika kringsystem till Ladok.

Applikationsdriften inom Ladok har ett nära samarbete med de olika universiteten och högskolorna. Detta innebär att IT-avdelningen har god insikt i verksamhetens behov och problem, vilket underlättar samarbetet.