Behöver du hjälp? Kontakta IT Servicedesk

E-post: servicedesk@uu.se
Telefon: 018-471 44 00

Öppettider
vardagar 8.00–17.00
helger 14.00–17.30

IT Servicedesk hanterar alla typer av frågor som gäller gemensamma IT-tjänster vid Uppsala universitet.

Alla anställda, studenter och övriga verksamma kan kontakta oss. Vi svarar direkt på din fråga eller slussar dig vidare till rätt ställe.

Se även guider och information om IT och telefoni (länk till Medarbetarportalen).