Infrastruktur och drift

Enheten för infrastruktur och drift tillhandahåller infrastruktur, system och tjänster som uppfyller verksamhetens och dess samverkanspartners olika behov av säkerhet, prestanda, driftsäkerhet samt kostnadseffektivitet i enlighet med gällande policys, riktlinjer och ramverk. Detta sker via såväl egna resurser som tredjepartsleverantörer.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 256, 75105 Uppsala

Enhetschef:

Infrastruktur och drift

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.