Enheten för användarstöd och e-lärande

Enheten för användarstöd och e-lärande stödjer anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor. Enheten ansvarar för den centrala servicedesken och universitetets telefonitjänster.

Enheten förvaltar system inom lärandeområdet (Studentportalen, lärplattform, e-mötesverktyg med flera.) och ansvarar för det tekniska ramverket i laborativa lärosalen i Blåsenhus. Utöver detta arbetar enheten med applikationsdrift för bland annat studiedokumentationssystemet Ladok och utbildningskatalogen Selma.

Vidare erbjuder enheten utbildning och support för diverse centrala administrativa tjänster, såsom AKKA, Medarbetarportalen och webbpubliceringsverktyget InfoGlue.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA

Enhetschef:

Bitr. enhetschef:

Enhetens personal

Visa alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.