Arkitektur och integration

Enheten för arkitektur och integration säkerställer att IT stödjer verksamheten nu och i framtiden på ett effektivt och hållbart sätt genom att tillhandahålla IT-arkitekturstöd. Vidare arbetar enheten för en effektiv och sammanhållen integrationsarkitektur med god kontroll över informationsflöden.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 256, 75105 Uppsala

Enhetschef:

Arkitektur och integration

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.