Avdelningen för universitetsgemensam IT

Avdelningen för universitetsgemensam IT bidrar till universitetets utveckling, innovation och konkurrenskraft genom att proaktivt stödja digitalisering. Den tillhandahåller verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar för Uppsala universitet samt säkerställer effektiv och hållbar IT med god kontroll över informationsflöden genom IT-arkitekturstöd.

I avdelningens uppdrag ingår även att stödja anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor, tillhandahålla IT-infrastruktur som uppfyller verksamhetens och stödtjänsternas krav och att ge administrativt och strategiskt stöd åt IT-nämnden.

Vidare förvaltar avdelningen sin projektportfölj samt utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 256, 75105 Uppsala

Var finns vi?

Avdelningen för universitetsgemensam IT är en del av Universitetsförvaltningen. Avdelningens ledning och många av dess medarbetare finns i Segerstedthuset. Medarbetare finns även ute på våra olika campus.

Besöksadressen till Segerstedthuset är Dag Hammarskjölds väg 7 och gods- och leveransadressen von Kraemers allé 4.

Postadress är Box 256, 751 05  UPPSALA.