Datorsalar på Uppsala universitet

Snabblänkar

BLÅSENHUS

Studenter som är inskrivna på någon av institutionerna på Blåsenhus har med sitt campuskort även tillträde till datorsalarna 21:133, 21:134 samt 21:135.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
21:133  6 platser
21:134 10 platser
21:135 10 platser

Blåsenhusbiblioteket 15 datorer Bibliotekets öppettider

BMC

På BMC finns 6 datorsalar. Det krävs att man är registrerad på en kurs som nyttjar datorsalarna för att få access till dem (d.v.s. endast studenter vid BMC). Salar får endast nyttjas när de inte är bokade.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
A6:001  12 datorer
A6:002  11 datorer
A6:003 25 datorer
A4:214b 19 datorer
A5:011b 14 datorer
A5:017b 15 datorer

BMC-biblioteket 9 datorer Bibliotekets öppettider

CAROLINA REDIVIVA

Datorer finns att låna på alla ämnesbibliotek. Carolina Redeviva har 15 publika datorer och en kombinerad utbildnings- och datasal med 9 datorer. Datasalen kräver passerkort för tillträde.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
C-Salen 9 datorer

EBC & Geocentrum

På EBC finns 3 datorsalar som är öppna 05.00-24.00 alla dagar. Alla datorer kan användas med både Windows och Linux.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
EBC 05.00064A  24 datorer
EBC 05.00064B  14 datorer
EBC 05.00053 10 datorer

Geocentrums datasalar kräver passerkort och kan endast användas av studenter inskrivna på program eller kurs som ges av Institutionen för geovetenskaper. Dessa studenter har fri tillgång till salarna kl. 05.00-24.00 så länge de inte är bokade för undervisning.

Namn på salen Rumsnummer Antal tillgängliga platser

Tysta läsesalen (Ingång från Närke eller Geobiblioteket)

GK120  6 datorer
Närke GK116 9 datorer + 1 lärardator med storbildsskärm
Dalarna GM218 22 datorer + 1 lärardator med vanlig skärm och projektor
Uppland FL217 22 datorer + 1 lärardator med vanlig skärm och projektor

Biologibiblioteket 4 datorer Bibliotekets öppettider
Geobiblioteket 5 datorer

EKONOMIKUM

Datasalarna på Ekonomikum är endast öppna för studenterna vid respektive institution för närvarande.

Institution Rumsnummer Antal tillgängliga platser
Kulturgeografen H432 20 datorer
Nationalekonomi B178 10 datorer
Statistik H319, H326 30 datorer
Informatik och media F316, F321, F324, F332 80 datorer

Ekonomikums bibliotek 6 datorer Bibliotekets öppettider

ENGELSKA PARKEN

Engelska parkens studenter har tillgång till de datorer som finns i ”Grottan” (hus 2, plan K1) måndag-fredag kl. 8.00-16.00.

Datorsalarna 7-0019 och 9-0044 har öppet måndag-torsdag kl. 8.00-20.00 och fredag kl. 8.00-18.00. Passerkort krävs. Efter öppettiderna är det inte möjligt att komma in i datorsalarna. Datorsalarna 9-1070 och 9-1068 kan användas av studenter vid vissa program när de inte är bokade för undervisning. Passerkort krävs.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
7-0019 4 datorer
9-0044 8 datorer
9-1070    17 datorer
9-1068 12 datorer

Karin Boye-biblioteket 15 datorer Bibliotekets öppettider

GAMLA TORGET

På Gamla Torget finns inga datasalar.

Dag Hammarskjöld och
Juridiska biblioteket
8 datorer Bibliotekets öppettider

CAMPUS GOTLAND

Det finns en datorsal med 24 stationära datorer på Campus Gotland. Datasalen har fritt nyttjande så länge inte undervisning pågår. Datorsalen är öppen 06:00-24:00 varje dag.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
Sal B36 24 datorer

POLACKSBACKEN

På Polacksbacken finns ett flertal datorsalar. Dessa är fria att nyttja när de inte är bokade för undervisning. Alla datorsalar kräver ett passerkort för access.

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
ITC.1312 20 datorer
ITC.1313 20 datorer
ITC.2315  20 datorer
Ång.4102 20 datorer
Ång.4103 16 datorer
Ång.4104 16 datorer
Ång.6K1101 31 datorer
Ång.6K1107 33 datorer

Ångströmbiblioteket 6 datorer Bibliotekets öppettider

På institutionen för informationsteknologi (ITC) finns även ett antal ”tunna klienter” i Linux-miljö vilka kräver separat konto (inte användbara med ett vanligt studentkonto).

Rumsnummer Antal tillgängliga platser
ITC.1412 16 Linux-datorer
ITC.1515 40 Linux-datorer
ITC.1549 18 Linux-datorer
ITC.2507 20 Linux-datorer
ITC.2510 39 Linux-datorer
ITC.2516 20 Linux-datorer
Senast uppdaterad: 2021-11-10