Infrastructure and Operations

Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address: Box 256, 75105 Uppsala

Head of office:

Infrastruktur och drift

The links below lead to the university directory.