IT-avdelningen vid Uppsala universitet

IT-avdelningen har uppdraget att arbeta med strategiska IT-frågor och att vara en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, information och administration. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets teleservice.

IT-avdelningen finns i Segerstedthuset. Besöksadressen är Dag Hammarskjölds väg 7 och gods- och leveransadressen von Kraemers allé 4. Postadress är Box 256,
751 05  UPPSALA.

Behöver du hjälp? Kontakta IT Servicedesk

E-post: servicedesk@uu.se
Telefon: 018-471 44 00

Öppettider
vardagar 8.00–21.00
helger 14.00–17.30

IT Servicedesk hanterar alla typer av frågor som gäller gemensamma IT-tjänster vid Uppsala universitet.

Alla anställda, studenter och övriga verksamma kan kontakta oss. Vi svarar direkt på din fråga eller slussar dig vidare till rätt ställe.

Se även guider och information om IT och telefoni (länk till Medarbetarportalen).