Avdelningen för universitetsgemensam IT vid Uppsala universitet

Avdelningen för universitetsgemensam IT har uppdraget att arbeta med strategiska IT-frågor och att vara en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, information och administration. Avdelningen för universitetsgemensam IT ansvarar även för universitetets teleservice.

Avdelningen för universitetsgemensam IT finns bland annat i Segerstedthuset och på universitetets andra campus. Avdelningens ledning finns i Segerstedthuset. Besöksadressen är Dag Hammarskjölds väg 7 och gods- och leveransadressen von Kraemers allé 4. Postadress är Box 256,
751 05  UPPSALA.

Behöver du IT-service? Kontakta IT Servicedesk

E-post: servicedesk@uu.se
Telefon: 018-471 44 00

Öppettider
vardagar 8.00–17.00

IT Servicedesk hanterar alla typer av frågor som gäller IT-tjänster och IT-service vid Uppsala universitet.

Alla anställda, studenter och övriga verksamma kan kontakta oss. Vi svarar direkt på din fråga eller slussar dig vidare till rätt ställe.

Se även guider och information om IT och telefoni (länk till Medarbetarportalen).

Senast uppdaterad: 2021-12-01