Tidplan: antagning och registrering

Viktiga datum inför sommaren 2014

 • före 5 maj:  Lägg till funktionen Kursregistrering för kurstillfällen i Studentportalen med informationstexter och kontaktuppgifter inför kursstart.
   
 • 5 maj: Studenter som blivit antagna/reserver till en utbildning får antagningsbesked.
   
 • senast 5 maj: Pinkodsbreven skickas till antagna studenter som saknar aktivt studentkonto, så att de kan logga in i Studentportalen.
   
 • 5 maj: Antagningsuppgifterna från UHR:s antagningssystem NyA skickas till universitet och högskolor i Sverige. Antagningsuppgifterna förs över till Uppdok och:
  • Studenterna ser sina antagningsuppgifter och kan registrera sig i Studentportalen.
  • Administratörer ser en lista över antagna studenter samt vilka som har webbregistrerat sig i Studentportalen.

Underlätta för studenterna

För studenterna är det enklast om kursregistrering sker via Studentportalen. Där kan de samtidigt ansöka om studentkonto som automatiskt aktiveras när studenten webbregistrerar sig.

Institutionerna kan använda funktionen Kursregistrering även om registreringen inte sker via webben utan på annat sätt, via upprop. Information om tid och plats för uppropet samt övrig information inför kursstart läggs in i Studentportalen.

1. Studenterna hänvisas till Studentportalen via antagningsbesked

Via ett meddelande på antagningsbeskeden kommer alla studenter att hänvisas till Studentportalen för vidare information om registrering och kursstart.

Reserver och efterantagna
Studenter som står som reserver till kursen eller är efterantagna får inga pinkoder och kan inte registrera sig via Studentportalen. De kan dock komma åt informationen som lagts in i Studentportalen via de publika sidorna i portalen. Det är viktigt att institutionen informerar dessa studenter om hur de ska registrera sig och att de kan söka studentkonto via studentkontoblankett.

2. Aktivera kursregistrering i Studentportalen

Lägg till funktionen Kursregistrering för de aktuella kurstillfällena. Det går att lägga till flera kursregistreringar samtidigt för att spara tid (de kan därefter redigeras separat).

Det går att lägga till registreringsfunktionen långt innan registreringsperioden börjar. Observera att studenterna kan se sina antagningar i Studentportalen först efter att universitetet fått över antagningsuppgifterna från UHR.

Informera kortfattat och hänvisa till er egen hemsida för vidare information vid behov. Ni kan också lägga in engelska versioner av meddelandetexter.

Läs mer om att arbeta med kursregistreringar i Studentportalen.
Se även Kursregistrering för studenter med pin-kod. Denna lathund visar hur studenten går till väga för att kursregistrera sig i portalen.

3. Definitiv inläggning av registreringar

Registreringar som studenterna gör via Studentportalen visas i Uppdoks registreringsfunktion RG02 och institutionen får här färdiga registreringsunderlag (markera "Visa alla listor" under menyn Funktion i RG02).

I Uppdok sker den definitiva inläggningen av registreringar av institutionen. Det är bra om detta görs fortlöpande eftersom studenterna först då ser funktioner riktade till registrerade studenter på sina kurs- och programsidor.

Frågor

Vid ev. frågor gällande funktioner i Studentportalen kontakta: support@ull.uu.se, tel: 018 - 471 62 93
Vid ev. frågor gällande registreringar i Uppdok kontakta: uppdok@uadm.uu.se, tel: 018- 471 19 20
 

Om Studentportalen

Länken till Studentportalen www.uu.se/studentportalen finns även på universitetets hemsida www.uu.se.

För att arbeta i Studentportalen måste man ha behörighet. Mer information om roller finns på behörighetsblanketten.

Läs mer om Studentportalen på www.ull.uu.se/studentportalen

Information till antagna studenter

Här visas ev. avvikelser från tidplanen ang. antagning/registrering.

Det finns inga nyheter att visa.

Gå till RSS