Internationella kansliet

Vi arbetar gentemot studenter, institutioner och utländska universitet och samarbetspartners. Är du student och vill veta mer om utlandsstudier hänvisar vi till www.uu.se/utlandsstudier.


Vi koordinerar programmen Erasmus Life Long Learning Programme (LLP), Tempus, Jean Monnet, Nordlys, Erasmus Mundus, Linnaeus-Palme, SANORD och Nordic Centre Fudan och India. För mer information och kontakt med berörd handläggare för respektive program se www.uu.se/utlandsstudier.

Vi arbetar med policy- och strategiutveckling inom internationell utbildning. Har du funderingar kring gällande samarbetsavtal eller funderar på att skapa ett nytt avtal inom något särskillt område kan du kontakta oss för mer information och rådgivning.

Internationella kansliet är aktivt i internationella utbildningsmässor på Uppsala Universitet, i Sverige och internationellt. Vi kommer gärna och deltar om din institution önskar information om internationella samarbeten och avtal.

Vi har kontakter vid många utländska universitet och ambassader och bidrar gärna som resurs vid internationella besök. Vi har ett nära samarbete inom detta område med Akademiintendenturen. Får din institution besök är du välkommen att kontakta våra medarbetare.

Internationella kansliet har avtal med ett hundratrettiotal universitet i världen. Dessa utbytesavtal fungerar som ett komplement till institutionernas avtal och ger vägledning till alla studenter som är intresserade av utbyte. Vi fungerar även som stöd till internationella koordinatorer på institutionerna.

MoveOn är en programvara som hanterar internationella samarbeten och avtal. Internationella kansliet leder implementeringen av programvaran där successivt alla internationella register och ansökningar ska hanteras.

Internationella kansliet producerar och sprider informationsmaterial riktat till studenter vid Uppsala universitet och internationella studenter med intresse av att studera vid Uppsala. Vi anordnar, i samarbete med kår och nationer, även mottagande av internationella studenter i form av välkomstveckorna för inkommande utbytes- och masterstudenter.
 

Kontaktuppgifter