Stipendiekansliet

Uppsala universitet delar via stipendiekansliet årligen ut stipendier till studenter och forskare ur cirka 500 stiftelser. På vår webbplats finns information om stipendier och hur och när man söker dem.

Merparten av stiftelserna förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Stipendiekansliet är på Akademiförvaltningens uppdrag ansvarigt för ledigkungörande, registrering, meritvärdering, remissförfarande och sammanställning av förslag och beslut samt utbetalning av stipendierna.

Ansökningsperioderna för stipendier infaller vanligen i september och februari men beroende på stiftelsernas olika författningar sker även några få kungörelser vid andra tidpunkter under läsåret. På förslag av universitetets stipendienämnd, bestående av en lärare och en studerande från varje fakultetsnämndsområde, fattar rektor beslut om stipendieutdelningen. I andra fall är det fakulteterna, studentnationerna och olika stipendiecuratorer som är beslutande instans.

Stipendier utgår endast för heltidsstudier. Även forskarstuderande ska vara registrerade på 100 procent för att kunna tilldelas stipendium. Stipendierna är i huvudsak indelade i fem kategorier: forskarstipendier, resestipendier, fakultetsstipendier, nationsstipendier samt s.k. övriga stipendier. Stipendiehandboken som finns att läsa på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida ger information om gällande bestämmelser för de olika stipendierna.  Handboken kan även läsas och köpas på Studentservice, S:t Olofsg. 10 B, plan 1.

Observera att inte alla stipendier är sökbara varje termin!

E-postadress till Stipendiekansliet: stipendiekansliet@uadm.uu.se

Telnr: 018-471 4750

Kontaktuppgifter