NyA

NyA är ett nationellt antagningssystem som används för antagning till program och kurser. Systemet används av samtliga universitet och högskolor i Sverige för handläggning av ansökningar men även som informationskälla för institutionspersonal.

Läs mer: Om NyA

 

 

Kontaktuppgifter

Blanketter
Här hittar du Antagningsenhetens blanketter

Information till studenter

Är du student? Då hittar du information på utbildningssidan