Välkommen till personalavdelningen!

Vårt uppdrag

Personalavdelningen ska:

  • aktivt bidra till att Uppsala universitet kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Personalavdelningen bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna

  • attrahera och rekrytera personal
  • behålla, motivera och utveckla personal
  • avveckla personal

Personalavdelningen ska även bidra till att skapa förutsättningar för universitetet att erbjuda studenter en god arbetsmiljö och lika villkor.

Personalavdelningens specialiststöd är universitetsövergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar.

Personalavdelningen i Medarbetarportalen