Kontakt

Funktionsadress: Universitetsarkivet

Universitetsarkivarie: Jeanette Aulén

Universitetsarkivarie: Håkan Drufva 

Universitetsarkivarie: Johan Sjöberg

Universitetsarkivarie: Kjell Hognesius (tjänstledig)

Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala

Besöksadress:

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA

Telefon:
Håkan Drufva 018-471 17 16

Johan Sjöberg 018-471 17 71

Jeanette Aulén 018-471 19 35 (Tjl)

Kjell Hognesius 018-471 17 01 (Tjl)

Öppettider:
Arkivet är öppet för allmänheten mån-fre 9.00-11.00 samt efter överenskommelse.