Uppsala universitets arkiv

Uppsala universitets arkiv (UUA)

Arkivet omfattar cirka 10000 hyllmeter och utgörs av protokoll från konsistorier, styrelser och nämnder av olika slag, forskningsmaterial, matriklar, elev- och undervisningsdokumentation, räkenskaper, korrespondensserier och mycket annat. I universitetsarkivet finns även ca 2500 kartor och ritningar.