Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen svarar bl.a. för kvalificerad juridisk sakkunskap för universitetsledning, institutioner och motsvarande samt företräder universitetet i juridiska angelägenheter.

Informationen om avdelningen har flyttat till Medarbetarportalen.

Avdelningen omfattar förutom det juridiska området även Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv. Under denna enhet verkar Registraturen respektive Uppsala universitets arkiv (UUA).