IT-avdelningen

Drift av Ladok/Uppdok

Uppsala universitet är driftcentral för det nationella studieadministrativa systemet Ladok/uppdok. Applikationsdrift vid IT-avdelningen arbetar tillsammans med övrig datordrift med driftfrågor och support av systemet och kringliggande system.

På dessa sidor ger vi information till Ladok-ansvariga och IT-personal vid universitet och högskolor som vi sköter driften åt.

Ladokdriften

En huvuduppgift för IT-avdelningen är att se till att Ladok-systemet alltid är tillgängligt:

  • IT-avdelningens datorhallar är utrustade med avbrottsfri elkraft, klimatanläggning, inbrottsskydd, automatisk brandsläckning och passagekontrollsystem.

  • Vi säkerhetskopierar Ladok varje natt.

  • Uppdateringar och förändringar i databasen sker kontinuerligt.

IT-avdelningen sköter också vidareutvecklingen av ett flertal program som har kontakt med olika kringsystem till Ladok/Uppdok.

Applikationsdriften inom Ladok har ett nära samarbete med de olika universiteten och högskolorna. Detta innebär att IT-avdelningen har god insikt i verksamhetens behov och problem, vilket underlättar samarbetet.

Viss vidareutveckling och administration sker gentemot de 15 universitet och högskolor åt vilka vi sköter driften av Ladok.