IT-avdelningen

Support

IT Servicedesk

Vid IT-avdelningen finns universitetets gemensamma IT Servicedesk. Här kan anställda och studenter snabbt få vägledning och hjälp med IT-frågor av kunnig personal via servicedesk@uu.se eller 018-471 44 00.

Du hittar också vägledning via supportsidorna i Medarbetarportalen eller kontaktvägarna för de administrativa systemen.

Kontakta din lokala IT-support på ditt campus eller din institution för datorsupport.

Personlig hjälp

IT Servicedesk besvarar frågor som rör:

  • e-post och kalender
  • inloggning och användarkonton
  • universitetsgemensamma system
  • uppkoppling till trådlöst nätverk
  • utskrifter och kopiering

Självhjälp

Utöver personlig support via telefon eller e-post finns självhjälpsidor med steg för steganvisningar och guider för att:

  • ställa in e-post i mobilen
  • använda det trådlösa nätverket
  • lägga in ett frånvaromeddelande
  • beställa certifikat för säker e-post

Särskild information om IT för studenter finns på Uppsala universitets studentsidor 

IT och telefoni

Guider och information som hjälper anställda och studenter med problem som rör e-post, telefoni, inloggning, internetuppkoppling m.m. är samlade på supportsidorna i Medarbetarportalen

Kontakta Servicedesk och IT Säkerhet

IT Servicedesk
servicedesk@uu.se
Telefon: 018-471 44 00
 

IT-säkerhetsfrågor vid Uppsala universitet hanteras av Säkerhetsavdelningen på universitetsförvaltningen
IT-säkerhet:
security@uu.se

Vad kan vi hjälpa till med?