IT-avdelningens processkarta

Med förtydligande av delprocesser i vissa av huvudprocesserna

Läs hela processbeskrivningen

Här kan du ladda ner hela processbeskrivningen som pdf:

Processkarta

Ansvarig för denna process

Processansvarig:

Kristina Meisingseth