IT-avdelningen

IT-avdelningen

IT-avdelningen har uppdraget att arbeta med strategiska IT-frågor och att vara en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, information och administration. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets teleservice.

På Uppsala universitet finns IT Servicedesk som du kan vända dig till om du har problem med centrala IT-tjänster som du inte kan lösa med hjälp av lokala IT-support eller guiderna på Medarbetarportalen.

E-postadresser till några funktioner:
IT-säkerhet: security@uu.se, telefon:7560
Nya utvecklings- eller driftsuppdrag: uppdrag@its.uu.se

Besöksadress: Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 UPPSALA
Postadress: Box 887, 751 08 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 7900, 018-471 7773
Fax: 018-471 7910
E-post: receptionen@its.uu.se

Avdelningschef:

Bitr. avdelningschef:

Personaladministration:

Historik

I juli 2012 slogs Avdelningen för IT och inköp samman med den IT-strategiska avdelningen och bildade tillsammans med  ULL (Uppsala Learning Lab) den nya IT-avdelningen vid Uppsala universitet. Avdelningen för IT och inköp hade sedan 2008 innehållet den verksamhet som tidigare fanns organiserad i Enheten för IT-stöd, Televäxeln, Teleservice, Universitetsförvaltningens datorstöd samt Upphandlingsenheten. Numera ingår Upphandlingsenheten och IT-inköp  i Ekonomiavdelningen vid Uppsala universitet.