Skräddarsydda uppdrag

Table of contents:

Institutionsstyrelse – ekonomispel 1 dag

Det ekonomispel för prefekter/chefer som ges varje termin (2 dgr) finns nu också i en kortare endags-variant. Det kan anpassas till olika målgrupper, t ex till institutionsstyrelser. Ekonomispelet ger deltagarna en övergripande förståelse för verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp för att därigenom kunna tolka och se vad de ekonomiska rapporterna egentligen berättar om verksamheten. Kontakta Cajsa Ekstav för mer information.

Möten mellan människor - med berättelsen som grund

Detta är en kurs i bemötande med berättelsen som grund. Vi har alla erfarenheter av möten, i vårt arbete och i andra sammanhang, där upplevelsen av mötet har varit av olika slag. Ibland möter vi varandra med inspiration, glädje och stor behållning. Ibland möter vi människor på ett sätt som är mindre berikande och där vi efteråt funderar över vad som hände, egentligen? 

Möten handlar om bemötande, förhållningssätt, sammanhang och mycker mer. Hur kan jag använda mina egna erfarenheter på ett sätt som underlättar det goda professionella mötet mellan mig och andra människor i arbetet?

Vi kommer att utgå ifrån deltagarnas erfarenheter kring möten och den kunskap som finns om mötens betydelse för lärande och utveckling. Kursen bygger på aktivt deltagande i samtalsform med berättelser i fokus.

Kontakta Rabbe Hedengren för mer information.