Att handleda på lab

Utbildning för laboratorieassistenter, BMA och forskningsingejörer

Utbildningen riktar sig till laboratoriepersonal som i sitt arbete handleder examensarbetare, doktorander, gästforskare m.fl. Vi välkomnar deltagare från olika delar av universitetet som är engagerade i handledning och upplever ett behov av att utveckla denna förmåga ytterligare tillsammans med kolleger i motsvarande ställning. Deltagarna förutsätts delta aktivt och utbildningen bygger på deltagarnas praktiska erfarenheter från den egna verksamheten och teori kommer att varvas med praktiska övningar och superhandledning på den egna handledningen i mindre grupper. 

Utbildningen löper i en takt av ca en halvdag per månad, kursdagar varvas med superhandledning i mindre grupp på den egna handledningen, några heldagar förekommer.

Målgrupp

Laboratorieassistenter, BMA och forskningsingenjörer

Syfte

Stärka och utveckla rollen som handledare på lab genom att reflektera kring handledarrollen och att lära mer om hur du som handledare på lab kan agera för att få ökad medvetenhet och legitimitet i det professionella handledningsmötet.

Arbetsformer

Under kursdagarna är hela kursgruppen samlad. Även dessa dagar är givetvis interaktiva där teori blandas med praktiska övningar.

Vid tillfällena med superhandledning på den egna handledningen är kursgruppen indelad i mindre grupper. Tanken är att ta del av varandras erfarenheter och utmaningar i yrkesrollen som handledare på lab. Idén är att när jag går hem från ett handledningstillfälle har jag fortfarande min egen utmaning att ta hand om men jag har fått ta del av mina kollegers olika perspektiv på frågeställningen.

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. 

Anmälan

För ytterligare information kontakta gärna:

Rabbe Hedengren, säkrast per e-post, Rabbe.Hedengren@uadm.uu.se

(Jag ringer gärna upp om du skickar ett mail till mig, mitt tel.nr. 471 17 30)