Att tala så andra vill lyssna – bli en bättre kommunikatör!

Att kommunicera handlar i grunden om att locka en annan människa att välja att lyssna. Det handlar till stor del om konsten att skapa en positiv relation till sina lyssnare. Hur går det till, och hur talar man egentligen så att andra vill lyssna?

Aktuella kursdatum:

För aktuella kursstarter och möjlighet till webbanmälan, se universitetets interna medarbetarportal.
 

Kursavgift:

2000 kr inkl. lunch, fika och kursmaterial.

Målgrupp:

Anställda vid Uppsala universitet med viss vana av att göra olika typer av muntliga framträdanden och presentationer, och som önskar bli mer medvetna i sin roll som kommunikatörer.

Kontaktperson:

Karolin Johansson, ankn 6839, karolin.johansson@uadm.uu.se