Personal

Om du är osäker på vem du ska vända dig till är du alltid välkommen att kontakta oss via vår funktionsadress Kompetensforum@uadm.uu.se 

Carin Eriksson Lindvall, enhetschef
E-post: Carin.Eriksson-Lindvall@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 68 40

Cajsa Ekstav
E-post: Cajsa.Ekstav@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 18 24

Jan Fellenius
E-post: Jan.Fellenius@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 17 43

Rabbe Hedengren
E-post: Rabbe.Hedengren@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 17 30

Karolin Johansson
E-post: Karolin.Johansson@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 68 39

Susanne Vikström
E-post: Susanne.Vikstrom@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 18 25

Anna Westin
E-post: Anna.Westin@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 68 39