Introduktion för nyanställda

Du som är nyanställd är välkommen till Uppsala universitets introduktionsdag! Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge inblickar i Uppsala universitets verksamhet och organisation. En del av dagen ägnas till att skapa förståelse för Uppsala universitets särprägel samt att informera om vad det innebär att ha universitetet som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för dig som är ny.

Innehåll:

  • Universitetsledningen hälsar välkommen
  • Uppsala universitets verksamhet och organisation
  • Vad kännetecknar Uppsala universitet?
  • Att arbeta i statlig verksamhet – vad innebär det?
  • Introduktion till webbplatsen – hur hittar jag det jag behöver?
  • Guidad tur av Museum Gustavianum och Universitetshuset

Datum 2016:

För aktuella kursdatum och möjlighet till webbanmälan, se universitetes interna medarbetarportal:
 

Målgrupp:

Alla nyanställda och du som tidigare inte gått introduktionskursen.

Kontaktperson:

Karolin Johansson tel 471 6839, e-post: Karolin.Johansson@uadm.uu.se