Nyanställd

Välkommen till Uppsala universitets introduktionsdag! Utbildningen vänder sig till dig som är nyanställd och syftar till att ge en inblick i universitetets verksamhet och organisation. Introduktionsdagen erbjuds varje termin och mer information finns på medarbetarportalen