Mentorsstöd

Med mentorskap avser vi en relation mellan en mentor och en adept som inte är i beroendeförhållande till varandra utanför mentorskapsrelationen och där den ena hjälper den andra att utveckla sin kunskap, sitt arbete och sitt tänkande.

En mentor uppfattas ofta som en person med längre erfarenhet än adepten inom det område som mentorskapet avser. En mentor kan gärna, och förväntas ofta, bidra med egna erfarenheter och personliga berättelser och ge tips och råd även om huvudfokus oftast förväntas vara på den gemensamma reflekterande dialogen.  En mentor kan också bjuda in adepten till olika evenemang eller aktivt bidra till att skapa kontakter som kan vara till nytta för adepten.

Även om mentorskapsrelationen på många sätt kan vara lika belönande för mentorn som för adepten så är det adepten som är i huvudfokus under processens gång.  Den reflekterande dialogen är ett ömsesidigt åtagande för samskapande av mening.  

Sammanhang

Kopplat till en del av Kompetensforums längre ledarprogram finns anpassade mentorskapsprogram. Vi kan även hjälpa till med stödmaterial för individer som vill inleda en mentorskapsrelation på egen hand.  

Vill du vara mentor

Regelbundet möter vi personer som skulle vilja ingå i en mentorskapsrelation, som på många sätt är en kraftfull utvecklingsprocess för bägge parter, och därför välkomnar vi gärna att personer som skulle vilja vara mentorer hör av sig. Vi kan bidra med handledning efter behov och ordnar även regelbundet seminarier inom området.  Det har också visat sig värdefullt att adept och mentor gör var sin personprofil för att snabbt förstå varandras kommunikations­preferenser, vilket vi gärna hjälper till med.

Läs mer om mentorskap i pdf-filen "Mentorsprogram – En introduktion för mentorer och adepter". 

För mer information, kontakta:

Rabbe Hedengren eller

Susanne Vikström.