Material

Kompetensforum har tagit fram stödmaterial för bl a utvärdering av lärande, utvecklingssamtal och mentorskap. Du kan kontakta oss för handledning eller när du behöver ett bollplank inom området. Se mer information under Utvecklingssamtal och Mentorsstöd.