Ledarcoaching

Vad innebär det att vara ledare ur just ditt perspektiv?  Vad är det som fungerar bäst i olika lägen utifrån just dina förutsättningar och ambitioner?  

Ledaroaching innebär en möjlighet att konkretisera dina idéer för att underlätta praktiskt och medvetet handlande. Coachens uppgift är att stötta dig i ditt eget agerande för att på olika sätt stärka din egen handlingskraft att hitta olika alternativ samtidigt som coachen aldrig "fixar" saker och ting åt dig. Vi tror att du är mycket bättre på att hitta dina egna lösningar som fungerar för dig jämfört med att någon annan skulle ge dig lösningar utifrån. Coaching handlar om att erbjuda ett utrymme för nyfiken och fokuserad reflektion som ligger opartiskt utanför dina vardagliga cirklar.  

Ledarcoaching är en process där vi tror att vi kan hjälpa oss själva att samskapa och utvecklas genom att tillsammans vara positivt nyfikna över vad som redan fungerar bra, liksom att bygga möjligheter för att möta framtida utmaningar. En fördel med ledarcoaching är att vi kan fokusera på det som är aktuellt just i stunden.  Vi har även tillgång till flera olika personprofiler och tester som vi kan ebjuda vid behov.

Som interna coacher vid Uppsala universitet möter vi dagligen frågor om meningsfullhet, utmaningar och effektivitet i arbetet, i mot och medgång.  Detta innefattar chefer och ledare på alla nivåer. 

Du avgör själv hur du vill lägga upp processen.   Processen är alltid konfidentiell.  Vi kan arbeta öppet på så sätt att vi fortsätter från gång till gång så länge som det är till nytta för dig, inte längre, eller också bestämmer vi ett antal träffar redan i början. Vi inbjuder alla ledare, oberoende av område och nivå, som önskar reflektera och utvecklas som ledare eller som behöver hantera aktuella utmaningar i arbetet att höra av sig.  Vi debiterar ingen avgift för att utnyttja tjänsten. 

För mer information kontakta Rabbe Hedengren.