Karriärutveckling

Karriärutveckling/coaching erbjuds till alla anställda inom universitetets alla områden.  Karriär behöver inte alltid innebära att ta ett steg uppåt.  Det innebär snarare att se vad som är rätt utveckling för mig, vilket t.ex. kan vara att bredda sig, bli mera fokuserad eller kanske ändra inriktning.  Med dagens snabba förändringstakt behöver vi ofta fundera kring vår egen utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, nätverk m.m. för att kunna göra aktiva val i vår egen arbetssituation.  Karriärutveckling är en process som syftar till att förtydliga dessa faktorer för mig själv och därigenom även underlätta för mig att vara tydligare för andra. Processen bygger på individuella möten och olika uppgifter däremellan.  Det kan handla om ett fåtal möte eller flera möten och innehållet i mötet utgår alltid ifrån dig i förhållande till ditt arbete.  

Det kan vara värdefullt, men inte nödvändigt, om du har ett utvecklingssamtal med din närmaste chef innan du börjar fundera på en utveckling av ditt nuvarande arbete.  Vi vill gärna uppmuntra dig att informera din chef om att du påbörjar ett karriärutvecklings-program eftersom vår erfarenhet är att resultatet oftast blir bättre när det är en öppen process. Chefen har oftast en stor nytta av att du kan vara tydligare i frågor som rör det som är viktigt för dig i arbetet. Från vår sida informerar vi inte chefen utan det är ett beslut som fattas av dig.

Vad vi talar om under mötena stannar mellan oss.  Dock är det en tanke bakom processen att du som anställd skall kunna bli tydligare om vad du vill och vad du vill utvecklas mot, vilket är till nytta i de samtal som du har med din chef.  Möjligheterna att ta ansvar för ditt arbete utifrån dina drivkrafter och din kompetens blir enklare när utvecklingssamtalet blir mera innehålsrikt.

Anledningen till en karriärplanering kan variera – att utvecklas i ditt nuvarande arbete, ett nytt karriärsteg, en omställning i organisationen eller helt enkelt en önskan att göra något annat.

Vid sådana tillfällen är det ofta till stor hjälp med en kartläggning eller genomgång av vad man vill och kan. Vilka är mina styrkor och vilka är mina utvecklingsområden?  Hur vill jag att framtiden skall se ut och hur kan jag bidra till att uppnå målet.

Den lösning och plan som kommer fram är din egen som du tagit fram genom att arbeta med frågeställningarna.  Vi är övertygade om att det är du som är experten på det som är viktigt för just dig.

Karriär behöver inte alltid innebära att ta ett steg uppåt.  Det innebär snarare att se vad som är rätt utveckling för dig, vilket t.ex. kan vara att bredda sig, bli mera fokuserad eller kanske ändra inriktning.

Med dagens snabba förändringstakt behöver vi ofta fundera kring vår egen utveckling.  Verksamheten är finansierad centralt vilket innebär att ingen kontakt behöver ske med institutionen i ekonomiska frågor.  Det innebär också att ditt deltagande inte är förenat med några kostnader för egen del men vi försutsätter en hög grad av aktivitet av alla deltagare.

 

Kontakta Rabbe Hedengren för mer information eller gör en intresseanmälan.