Individuell handledning

Karriärutveckling och coaching är närbesläktade begrepp.  Karriär handlar om att yrkesmässigt välja utvecklingsspår, oftast på lite längre sikt och kan, om man så vill, vara lite mer inramad än coaching och även innehålla mera uppgifter mellan träffarna.

Coaching handlar också om att göra val som professionell aktör, ofta är de frågor som berörs inom coachingen också mycket aktuella i stunden även om besluten kan ha bäring på lång sikt.  Man kan kanske också säga att karriärutveckling är en något mer inramad verksamhet medan coaching har en friare form.