Ledare

Ledarskap och chefskap är inte synonyma begrepp. Ledarskap handlar om att leda verksamheter eller grupper av människor mot gemensamma mål. Ur ett ledarskapsperspektiv betonas kommunikation och goda relationer. Med chefskap menas den hierarkiska positionen i organisationen, dvs en funktion i ”linjen”. Ur ett chefskapsperspektiv betonas ansvar och befogenheter. Du kan vara en god ledare utan att vara chef, men det motsatta är svårt. Våra utbildningar och andra aktiviteter syftar till att stödja dig i din roll som ledare och/eller chef.