Chef/prefekt

För dig som är chef vid Uppsala universitet erbjuder vi en rad olika utbildningar. Via länkarna i menyn till vänster hittar du mer information. 

Chefsprogrammet
Chefsprogrammet vänder sig till chefer med personal- och verksamhetsansvar vid Uppsala universitet och är obligatoriskt för prefekter och ställföreträdande prefekter. Hela chefsprogrammet omfattar sammanlagt 16 kursdagar fördelade på ett 10 dagar långt sammanhängande Basprogram samt tre separata kurser: Ekonomispelet (2 dagar), Arbetsrätt (2 dagar) och Juridik i praktiken (2 dagar). Mer information om Uppsala universitets chefsprogram.

Leading Universities in a Global Context 
Leading Universities in a Global Context är ett ledarskapsprogram som Uppsala universitet erbjuder i samarbete med U4-nätverket. Nätverket består av universiteten i  Ghent, Groningen, Göttingen och Uppsala. U4-programmet riktar sig till dig på högre chefsnivåer.