Andra utbildningar vid förvaltningen

Förutom Kompetensforum erbjuder även andra centrala avdelningar och enheter utbildning för universitetets personal. Se mer information på medarbetarportalen under respektive område. 

 

Kontakt

Enhetens personal

Länkarna

Länkarna på sidan är uppgivna av respektive avdelning. Ändringar bör meddelas Kompetensforum.