Gemensamma aktiviteter

Vi erbjuder här kurser och andra aktiviteter som riktar sig till alla administratörer vid Uppsala universitet.

Ekonomispelet (1 dag) ger en överblick över ekonomin och verksamheten på en institution och du får också en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp. Verksamhetsnära händelser simuleras och översätts i ekonomiska rapporter. Ges en gång per termin. 

Förvaltningsrätt för administratörer (1 dag) ger översiktlig kunskap om förvaltningsrätt. Ur innehållet; serviceskyldighet, myndighetsutövning, jäv, tjänsteanteckning, offentlighet och sekretess. 

Se information om respektive kurs i den vänstra kolumnen.